Çağrı Merkezi: +90 542 404 00 07

Kişisel Verilerin Korunması

A- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİ VE ONAY

 1.  Sayın Sitemiz Ziyaretçisi, kişisel verilerinizi işlemeksizin siz kullanıcılarımıza kısmen ya da tamamen reklam ve tanıtım pazarlama hizmeti vermemiz mümkün değildir. İnternet üzerinden Reklamcılık alanında faaliyet göstermekte olan Nizip Fıstık Merkezi olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, gerçekleştirmekte olduğumuz evlilik ve yeni ev hazırlık ve organizasyon reklam tanıtım ve pazarlama hizmetleri ile, sigortacılık, telekomünikasyon, bankacılık, finans , promosyon, hediye ürün ve hizmetleri alanlarında ve bunlarla ilişkili olmak üzere; doğrudan, Nizip Fıstık Merkezi adlı web sitemiz ve tarayıcıda bulunan cookie (çerez) uygulaması, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz, anlaşmalı ve işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler aracılığı ile tarafınıza ait kişisel bilgilerin; reklam ve tanıtım pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kaydedilebileceğini, saklanacağını, mevcut durumu takip edebilmek için güncellenebileceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile işlenebileceğini bildiririz.
 2.  Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi vb) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, düğün ve organizasyon tarihleri, olası finansal araç bilgileri (banka hesabı ve kredi kart bilgileri), görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
 3.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından ya da bizim adımıza teknik, organizasyonel ve operasyonel hizmetler veren güvendiğimiz kuruluşlar tarafından; yurt içinde ya da yurtdışında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; Türk Kanunlarından kaynaklanan sebeplerle ve tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen faaliyetlerimiz ile ilgili olarak işlenebilecek veya sizinle iletişim kurmak için toplanabilecek, kaydedilebilecek; talep ettiğiniz hizmet ve faaliyetlerin tamamlayıcısı olan iş ortaklarımız ve reklam verenlere gönderilebilecek, faaliyetlerimizin yürütülmesi veya iyileştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurtiçinde veya yurtdışında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Kişisel bilgileriniz; yalnızca size teklif sunulması, yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için iletişime geçilmesi, satış ve pazarlama aktiviteleri, kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi, elektronik ve kağıt ortamlarında işlemlere dayanak olacak belgelerin düzenlenmesi, mevzuat tarafından getirilen yükümlülükler kapsamında bilgilerin saklanması, raporlanması, bildirim yükümlülüklerine uyulması ve tarafınızca talep edilecek ürün ve hizmetlerin sunulması için gerekli sözleşmelerin akdedilmesi aşamasında kullanılmak suretiyle işleniyor olacaktır. Bu anlamda verileriniz TC sınırları dahilinde veya dışında; kişisel verilerin saklanması konusunda güvenli olan ülkelerde Bulut Platformları üzerinden işlenebilecektir. Kişisel verileriniz; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.

4. Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluş ve aktarım amaçları:

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, ana şirketimizle ve yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Nizip Fıstık Merkezi şirketleriyle ve yine yukarda belirtilen faaliyet alanlarında ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği ve iş ortaklığı yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara da aktarılabilecek ve onlar tarafından bu hizmetlerin sunulması amacıyla işlenebilecektir.

Nizip Fıstık Merkezi üye ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından, e-posta adresinden ve kullanılmakta olan Nizip Fıstık Merkezi uygulamaları üzerinden size ulaşarak Nizip Fıstık Merkezi ve işbirliği/iş ortaklığı yapılan kişi ve kurumlara ait ürün, hizmet ve servislerini aktarabilir ve/veya reklamverenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.

Nizip Fıstık Merkezi servislerine üye olduğunuz takdirde ve/veya Nizip Fıstık Merkezi 'nde bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-mail ve/veya telefon numarası vasıtasıyla veya kullanılmakta olan Nizip Fıstık Merkezi uygulamaları üzerinden kampanya ve özel indirim haberlerini ve Nizip Fıstık Merkezi ve/veya işbirliği/iş ortaklığı yapılan kişi ve kurumlara ait hizmetleri anlatan telefon iletileri, e-posta ve/veya SMS almayı da kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden hiçbir merasime tabi olmaksızın çıkabilirsiniz.

5. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri:

Genel Müdürlük, anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarımız, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, Nizip Fıstık Merkezi adlı web sitemiz, internet tarayıcınız üzerinde bulunan cookie (çerez) uygulaması, mobil uygulamamız, çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı uyarınca; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.

6. Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen işlemlere tabi tutulması tamamen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında ve toplandıkları veya işlendikleri amaçla bağlantılı olarak; işlendikleri amaç için gerekli olan makul süre kadar muhafaza edilmek kaydıyla işlenecektir. Britishome Bedding, kişisel bilgilerinizi kesinlikle özel ve gizli tutmayı, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve veri güvenliğini sağlamak için gereken tüm teknik tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. Nizip Fıstık Merkezi ’nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya Yasama, Yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Nizip Fıstık Merkezi bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler ve yasal mevzuat çerçevesinde açıklayacaktır. Nizip Fıstık Merkezi , destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

7. KVKK’nin 11. Maddesi gereği:

Her zaman Britishome Bedding'a başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki hakları kullanabileceğinizi bildiririz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  ● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ● Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  ● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  ● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  ● Yukarıda ve bir üstünde belirtilen 2 madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.
  ● Bu amaçlarla şirket web sitemizde Nizip Fıstık Merkezi /iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

B- KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Nizip Fıstık Merkezi reklamcılık sektöründe hizmet vermekte olan bir şirket olup sitede yer alan reklamlardaki mal ve hizmetlerin satıcısı, imalatçısı, tedarikçisi değildir. Yalnızca firmalar ile gelin-damat adayları arasında ticaret platformu sağlamaktadır.

2. Tanımlar:

İşbu İnternet Site Kullanım Sözleşmesi (kısaca “sözleşme”) metni içerisinde

 • Kullanıcı; Nizip Fıstık Merkezi ’un sağladığı reklamcılık hizmetlerinden faydalanan kişiyi
  ● Reklamveren; Firma Tanıtım Sayfası ve bannerı yayınlanan firmaları ifade etmektedir.

3. Reklamverenlere ait bilgiler:

Firma tanıtım sayfalarında yer alan bilgiler , fotoğraflar, iletişim ve detay bilgileri tamamen reklamveren sorumluluğundadır. Her reklamveren yapılan reklam anlaşması gereği verdiği bilgilerin doğruluğunu ,orjinalliğini ve mevzuata uygun olduğunu baştan kabul eder.

4. Kayıt Şartları:

Britishome Bedding'e kullanıcı olmanız halinde;

 • Kayıt Formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi,
  ● Üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz,
  Nizip Fıstık Merkezi , bilgilerinizin eksik/yanlış/gerçeğe aykırı olduğunu, tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.

5. Kullanım Koşulları :

 • Nizip Fıstık Merkezi ’da sadece üye kullanıcılar planlama araçlarından yararlanabilir.
  ● Nizip Fıstık Merkezi sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve kullanıcılarına sitesi hakkında bilgilendirme için e-posta gönderme hakkına sahiptir.
  ● Nizip Fıstık Merkezi içeriğinde bulunan yazılar kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz. Nizip Fıstık Merkezi konuk yazarları verdikleri bilgilerden şahsen sorumludur ve Nizip Fıstık Merkezi yayıncı olarak verilen bilgiyi aynen yayınlamakla yükümlüdür.
  ● Nizip Fıstık Merkezi web sitesini kullanırken doğan haklar ve fonksiyonel bozukluklardan dolayı Nizip Fıstık Merkezi sorumlu tutulamaz bu kullanıcının kendi riskidir. Nizip Fıstık Merkezi serverlarından ya da kullanıcılarından size virüs bulaşması, bilgisayarınızda hata oluşması da kullanıcıların kullanım riskidir.
  ● Nizip Fıstık Merkezi sitede oluşacak hataların düzeltilip düzeltilmeme hakkını elinde tutar. Sitede Kullanılan içerik ve fotograflar Nizip Fıstık Merkezi ’un izni olmadan alınamaz ve kullanılamaz.
  ● Nizip Fıstık Merkezi fotoğrafları ve içeriği değiştirme hakkını elinde tutar. Nizip Fıstık Merkezi internet sayfasında bulunan fiyatların ve bilgilerin doğru ve tam olmamasından kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir.
  ● Nizip Fıstık Merkezi servisleri var olduğu şekilde hizmetinize sunulmaktadır ve hiçbir garantisi ya da sorumluluğu yoktur. Hiçbir sayfanın ya da programın ya da appletlerin çalışmamasında Nizip Fıstık Merkezi sorumlu tutulamaz ve bu konuda sorumluluk beklenemez.
  VIII. Nizip Fıstık Merkezi servislerine üye olduğunuzda ve/veya Nizip Fıstık Merkezi ’da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklamverenlerden fiyat teklifi almak için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-posta adresi ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya ve özel indirim haberlerini ve Nizip Fıstık Merkezi ’un hizmetlerini anlatan e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden çıkabilirsiniz.
  ● Nizip Fıstık Merkezi Müşteri Hizmetleri, üye ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından size ulaşarak Nizip Fıstık Merkezi servislerini aktarabilir ve/veya reklam verenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.
  ● Kullanıcı, Site’ye, kendi adına girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklifler ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli davranacağını, Nizip Fıstık Merkezi ’un ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, kabul ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı Yorumları:

Kullanıcı yorumlarının yayınlanıp yayınlanmaması hakkındaki inisiyatif Nizip Fıstık Merkezi ’ne aittir.

7. Bilgilerin Paylaşımı:

Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu Hizmet'in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Nizip Fıstık Merkezi ’a ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet'ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni'nde belirtilen şekilde Hizmet'in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.

8. Reklamverenlerin Sorumlulukları:

Reklamverenler Nizip Fıstık Merkezi ’daki bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınlandıkları mesajların, web sitesinde bulunan bilgilerinin;

 • Sahte, çalıntı olmaması,
  ● Üçüncü bir tarafın hiçbir tescil, teklif vb. haklarının çiğnenmemesi,
  ● Yasalara aykırı olmaması(tüketiciyi koruma , haksız rekabet yasası vb.)
  ● Pornografi veya çıplaklık içermemesi,
  ● Hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ilkelerini kabul etmiş sayılır.

9. Kullanıcıların Sorumlulukları:

I. Site'nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site'ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet'ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,
II. Site'ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site'de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;
III. Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Nizip Fıstık Merkezi ve diğer Kullanıcılar'a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;
IV. Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Nizip Fıstık Merkezi sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması ilkelerini kabul etmiş sayılır.

10. Nizip Fıstık Merkezi ’un Sorumluluğu:

 • Nizip Fıstık Merkezi ; Firma tanıtım sayfalarında yer alan “Bilgi İstek Formları”nı otomatik olarak reklam veren firmanın aktif mail adreslerine yönlendirmekle yükümlüdür.
  ● Sitedeki taleplerin doğruluğundan, sitede satıldığı-kiralandığı duyurulan malların/hizmetlerin kalitesinden, güvenliğinden, yapılan ticari anlaşmada tarafların yükümlülüklerini gereği gibi veya hiç yerine getirmemesinden sorumlu değildir. Kullanıcılar ile reklamveren arasındaki alışveriş ve her türlü sözleşme ve vaatten Nizip Fıstık Merkezi sorumlu değildir.
  ● Nizip Fıstık Merkezi , Kullanıcı'nın ve/veya Reklamveren’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı ve/veya Reklamveren’e rücu edilecektir.

11.Hizmet Süreçleri:

 • Kullanıcı, Teklif'in oluşturulması için, Nizip Fıstık Merkezi tarafından talep edilen kişisel bilgileri de dahil olmak üzere hizmet kapsamına ilişkin bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde Nizip Fıstık Merkezi 'a iletecektir.,
  ● Kullanıcı'ya uygun Teklif'in sunulması Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun Teklif'i alamayabileceğini veya herhangi bir Teklif alamayabileceğini bu nedenle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Nizip Fıstık Merkezi ’un sorumlu olmayacağını kabul eder.
  ● Site'de yer alan bilgiler, işbu Sözleşme ve Site'de yer alan kural ve koşullar; Hizmet'in sunulmasına ilişkin kural ve koşullar olup, hizmet kural ve koşulları ile ilgili olarak sadece bilgilendirici mahiyette değerlendirilecektir.
  ● Feragat:
 1.  Nizip Fıstık Merkezi , işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
  II. Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından Nizip Fıstık Merkezi ’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  III. Kullanıcı,Nizip Fıstık Merkezi ’un site 'ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site 'den veya site ‘ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
  Nizip Fıstık Merkezi , kullanıcının site ‘ye bağlantısı sırasında veya site 'deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

13. Mücbir Sebepler :

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

14. Yürürlük:

İşbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme'nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

15. Sözleşme'nin Askıya Alınması ve Feshi:

 • Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'de yer alan koşullara ve Site'de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı'nın faaliyetlerinin ya da varsa Site'ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Nizip Fıstık Merkezi , Kullanıcı'nın Site'yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Nizip Fıstık Merkezi tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Nizip Fıstık Merkezi tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir.
  ● Nizip Fıstık Merkezi , Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet'e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu Hizmet'i ve işbu Sözleşme'yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

16. Uyuşmazlıkların Çözümü:

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İzmir (Bayraklı) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

17. Muhtelif Hükümler

 • İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme'nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
  ● Nizip Fıstık Merkezi , Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Nizip Fıstık Merkezi ’un herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.
  ● Nizip Fıstık Merkezi herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site'de yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site'yi yeniden organize etme, Site'nin ve Hizmet'in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Nizip Fıstık Merkezi .com tarafından Sözleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site'nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş sayılır. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

18. Şartların kabulü:

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla; Kullanıcı Sözleşmesine, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine,yukarıda belirtilen kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş sayılmaktasınız.